Thực hiện theo CV số 82 KH - PGD&ĐT ngày 30 tháng 9 năm 2019. Kế hoạch triển khai chuyên đề Phó hiệu trưởng, TTCM làm nòng cốt chuyên môn. Ngày 04 tháng 10 năm 2019 trường PTDTBT TH Nậm Sài tổ chức chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học (Sinh hoạt chuyên môn mới)

Thực hiện theo CV số 82 KH - PGD&ĐT ngày 30 tháng 9 năm 2019. Kế hoạch triển khai chuyên đề Phó hiệu trưởng, TTCM làm nòng cốt chuyên môn. Ngày 04 tháng 10 năm 2019 trường PTDTBT TH Nậm Sài tổ chức chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học (Sinh hoạt chuyên môn mới). Tham gia với buổi sinh họat chuyên môn có đầy đủ cán bộ, giáo viên trong nhà trường. 

Thời gian vào hồi 13h 30 phút ngày 04 tháng 10 năm 2019; địa điểm tại phòng học lớp 1B điểm trường chính.

 

  

Hình ảnh toàn thể cán bộ, giáo viên tham gia buổi sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học

Đ/c: Lò Thị Lai triển khai CV số 82 KH - PGD&ĐT ngày 30 tháng 9 năm 2019. Kế hoạch triển khai chuyên đề Phó hiệu trưởng, TTCM làm nòng cốt chuyên môn và cùng cán bộ, giáo viên trường PTDTBT TH Nậm Sài xây dựng một tiết dạy mẫu ở lớp 1 công nghệ giáo dục theo hướng nghiên cứu bài học.

Hình ảnh đồng chí giáo viên Gì Thị Thao nêu các bước nghiên cứu bài học

Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học:

Bước 1: Xác định mục tiêu

Bước 2: Nghiên cứu bài học

Bước 3: Tiến hành giảng minh họa

Bước 4: Áp dụng

Tiếp theo TCM trong nhà trường yêu cầu các giáo viên tập chung đóng góp ý kiến và xây dựng chuyên đề " Âm: ng" ở lớp 1 

Bước 1: Mục tiêu

- Học sinh nhận biết được âm " ng", đọc, viết được âm " ng"

- Học sinh tìm được tiếng có chứa âm " ng"

Bước 2: Nghiên cứu bài học

+ Việc 0: Cho học sinh nhức lại các phụ âm đã học

- học sinh vẽ mô hình đưa tiếng "na" vào mô hình 

- Giáo viên nhận xét và chốt nội dung.

+ Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm

- Giới thiệu âm mới

- Phân tích tiếng

+Viếc 2: Viết chữ ghi âm "ng"

Hình ảnh mọi người cùng nhau thảo luận và thiết kế bài giảng.

Sau khi xây dựng hoàn thiện tiết dạy minh họa, TCM giao cho một giáo viên sẽ thực hiện giảng dạy mẫu ở lớp 1 trường chính vào tuần 7.