Thực hiên văn bản số 540/PGD & ĐT-CMNV thị xã Sa Pa về việc tập huấn nhắc lại, thực hành và vận dụng 32 thẻ tăng cường đọc viết vào dạy học, trường PTDTBT TH Hoàng Liên không tổ chức tập huấn mà chuyển sang Hội thi Giáo viên dạy giỏi. Ngày 07 tháng 12 năm 2021,  trường PTDTBT TH Hoàng Liên tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi với chuyên đề “ Áp dụng thẻ tăng cường đọc viết vào dạy học”. 

TRƯỜNG PTDTBT TH HOÀNG LIÊN TỔ CHỨC

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CHUYÊN ĐỀ:

“ÁP DỤNG THẺ TĂNG CƯỜNG ĐỌC VIẾT VÀO DẠY HỌC”

 

Thực hiên văn bản số 540/PGD & ĐT-CMNV thị xã Sa Pa về việc tập huấn nhắc lại, thực hành và vận dụng 32 thẻ tăng cường đọc viết vào dạy học, trường PTDTBT TH Hoàng Liên không tổ chức tập huấn mà chuyển sang Hội thi Giáo viên dạy giỏi. Ngày 07 tháng 12 năm 2021,  trường PTDTBT TH Hoàng Liên tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi với chuyên đề “ Áp dụng thẻ tăng cường đọc viết vào dạy học”. 100% CBQL, GV nhà trường tham gia trên tất cả các môn học và hoạt động giáo dục của 05 khối lớp từ 1 đến 5.

    Mục tiêu của hội thi nhằm giúp giáo viên hiểu được bản chất của thẻ tăng cường kĩ năng đọc - viết, áp dụng linh hoạt vào các hoạt động dạy học để phát triển năng lực ngôn ngữ cho các em thông qua các hoạt động học tập.

Sự trải nghiệm của các thầy cô và các em học sinh trong giờ dạy:

 

Tiết dạy môn Tiếng Việt sử dụng thẻ số 03- B-M-H

 

 

Tiết học Tiếng Việt sử dụng thẻ 17- Chiếc bát từ vựng

 

 

 

 

Giờ Khoa học sử dụng thẻ 12 Tôi thấy tại điểm trường chính

 

 

 

                                   Sử dụng thẻ 13- Bắt bóng và nói trong rất nhiều tiết học

 

 

 

 

 

Tiết dạy môn Toán dùng thẻ 25-Suy luận tại điểm thôn Séo Dao

 

   

 

 

 

Tiết dạy môn Tiếng Anh dùng thẻ 14 Suy nghĩ-Trao đổi-Chia sẻ

   

Ngoài ra, trong quá trình tham gia hội thi các đồng chí giáo viên trong nhà trường đã được cùng trải nghiệm hoạt động tổ chức trò chơi, các phương pháp tạo hứng thú cho học sinh vào những giờ sinh hoạt chuyên môn.

 

    Thông qua hội thi lần này, giáo viên có thể sử dụng linh hoạt rất nhiều thẻ của bộ công cụ Tăng cường kỹ năng đọc viết cho học sinh tiểu học vào hầu hết các môn học, thực hiện lồng ghép sao cho đáp ứng được mục tiêu tiết học đề ra. Việc thực hiện tốt các thẻ hoạt động trong bộ tài liệu góp phần hỗ trợ cho giáo viên giúp học sinh phát triển ngôn ngữ một cách hiệu quả nhất, giúp học sinh phát triển năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.