Trong khuôn khổ buổi Lễ tuyên dương khen thưởng nhà giáo tiêu biểu thị xã Sa Pa năm 2021, ngày 16/11/2021, Phòng GD&ĐT thị xã Sa Pa đã công bố ra mắt Cuốn sách “Lịch sử truyền thống ngành GD&ĐT huyện Sa Pa (1959-2019)”.

Cuốn sách là công trình khoa học đầu tiên của Ngành bao gồm 4 chương và phần phụ lục. Bằng phương pháp tiếp cận mới, cuốn sách biên soạn công phu phác họa bức tranh của ngành Giáo dục và Đào tạo Sa Pa qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, từ thời gian trước năm 1959 đến năm 1959 - thời điểm Phòng Giáo dục ra đời đến năm 2019 - trước khi huyện Sa Pa nâng cấp lên thị xã Sa Pa.

Tặng sách các đ/c nguyên Lãnh đạo, Công đoàn ngành GD&ĐT Sa Pa

 

Qua nội dung, hình ảnh Cuốn sách, các thế hệ nhà giáo và học sinh hôm nay nhìn lại lịch sử phát triển và trưởng thành của ngành GD&ĐT Sa Pa qua 60 năm (1959-2019) được phát triển qua 4 giai đoạn: (1) Thời kỳ đặt nền móng của ngành GD&ĐT Sa Pa (1945 -1958); (2) Thời kỳ khi thành lập Phòng Giáo dục đến kết thúc thời kỳ bao cấp (1959-1985), đây là thời kỳ khó khăn vất vả để thực hiện phương châm “Thầy tìm trò, trường gần dân, quy mô nhỏ”; (3) Thời kỳ đổi mới nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa (1986-2009); (4) Thời kỳ thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (2010-2019).

Thông qua nội dung Cuốn sách, giúp cho cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện Sa Pa (nay là thị xã) hiểu rõ hơn về sự trưởng thành của ngành GD&ĐT Sa Pa, khơi dậy lòng tự hào nghề nghiệp của các thế hệ Nhà giáo và những người làm công tác giáo dục; đồng thời làm tài liệu tuyên truyền, giáo dục cán bộ, viên chức và học sinh, từ đó phát huy truyền thống tốt đẹp để tiếp tục phát triển sự nghiệp GD&ĐT Sa Pa.

Cuốn sách “Lịch sử truyền thống ngành GD&ĐT huyện Sa Pa (1959-2019)” ra đời, có thể khẳng định là đơn vị cấp huyện đầu tiên của ngành GD&ĐT tỉnh Lào Cai hoàn thành biên soạn Lịch sử Ngành. Với những kết quả, những kinh nghiệm đã đạt được sau chặng 60 năm xây dựng và trưởng thành, toàn ngành tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, tâm huyết, quyết tâm đổi mới và sáng tạo để đưa sự nghiệp GD thị xã Sa Pa tiếp tục phát triển toàn diện vững chắc, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng niềm tin, sự mong mỏi của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng thị xã Sa Pa trở thành Khu Du lịch Quốc gia mang tầm quốc tế./.

Bùi Hương (Phòng GD&ĐT)

Lãnh đọa, cán bộ Phòng GD&ĐT Sa Pa chụp ảnh lưu niệm Gian trưng này sách buổi ra mắt