Thực hiện theo kế hoạch của PGD&ĐT, kế hoạch của nhà trường, trường TH Nậm Sài đã phát động phong trào thi đua dạy tốt, ...