Thực hiện theo công văn số 138/HD-LĐLĐ Sa Pa ngày 09 tháng 09 năm 2019 V/v hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức người lao động năm học 2019 - 2020. Ngày 23 tháng 9 năm 2019 trường PTDTBT TH Nậm Sài long trọng tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức người lao động năm học 2019 - 2020 nhằm đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong năm học 2018 -2019 và có những phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

         Thực hiện theo công văn số 138/HD-LĐLĐ Sa Pa ngày 09 tháng 09 năm 2019 V/v hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức người lao động năm học 2019 - 2020. Ngày 23 tháng 9 năm 2019 trường PTDTBT TH Nậm Sài long trọng tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức người lao động năm học 2019 - 2020 nhằm đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong năm học 2018 -2019 và có những phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Đến dự với buổi hội  nghị cán bộ công chức, viên chức người lao động năm học 2019 - 2020 có đầy đủ cán bộ giáo viên, nhân viên trường PTDTBT TH Nậm Sài. Địa điểm tổ chức tại phòng hội đồng trường.

 

Hình ảnh cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường tham gia buổi hội nghị

Hình ảnh đoàn chủ tịch 

 

Hình ảnh đoàn thư kí

Để mở đầu cho chương trình hội nghị đồng chí Tuyết đã thông qua  công văn số 138/HD-LĐLĐ Sa Pa ngày 09 tháng 09 năm 2019 V/v hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức người lao động năm học 2019 - 2020.

Hình ảnh đ/c Phạm Kim Luận - Hiệu trưởng nhà trường thay mặt cho đoàn chủ tịch thông qua chương trình của hội  nghị

Tiếp theo chương trình là đ/c Phạm Kim Luận - Hiệu trưởng nhà rường đánh giá lại kết quả thành đã đạt được năm học 2018 - 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Hình ảnh đ/c Nhung - UV BCHCĐ đã đánh giá lại những kế quả mà tổ chức công đoàn đã làm được năm học 2018 -2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

      Tiếp đến là các bản tham luận của các đoàn thể trong nhà trường: chuyên môn, công đoàn, LĐVS, TPTĐ, bán trú ...  nhằm đưa ra các biện pháp thực hiện để hoàn thành tốt mục tiêu giáo dục của nhà trường trong năm học 2019 - 2020.

       Cuối cùng là các tổ chức đoàn thể, cá nhân đăng kí thi đua, kí cam kết năm học 2019 - 2020. 

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn chương, nghiêm túc, khách quan và đầ trách nhiệm của các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm học 2019 - 2020 đã thành công tốt đẹp.