Ngày 28 tháng 9 năm 2018 trường Tiểu học Nậm Sài long trọng tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức người lao động năm học 2018 - 2019. Nhằm thống nhất và đưa ra những nội quy, quy chế hoạt động cho năm học 2018 - 2019.

Ngày 28 tháng 9 năm 2018. Trường Tiểu học Nậm Sài tổ chức HNCBCC,VC người lao động năm học 2018 - 2019. Nhằm thống nhất và đưa ra những nội quy, quy chế hoạt động cho năm học 2018 - 2019.

 

 Hình ảnh đoàn chủ tịch 

Hình ảnh đoàn thư kí

Hình ảnh cán bộ giáo viên, nhiên viên, người lao động dự hội nghị CBCC,VC năm học 2018 - 2019

Đ/c Vũ Đức Nghiêm thay mặt cho BTC thông qua một số văn bản quy định về việc tổ chức hội nghị CBCC,VC

Đ/c Đinh Văn Triển hiệu trưởng nhà trường báo cáo các kết quả thánh tích mà năm học 20170 2018 đã đạt được và đề ra phương hướng  nhiệm vụ giải pháp cho năm học 2018 - 2019.

Đ/c Bùi Huy Sơn - CTCĐ trường báo cáo kết quả đã đạt được  năm học 2017 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cho công tác công đoàn năm học 2018 -2019.


 

Tiếp theo là một số những tham luân về công tác chuyên môn, bán trú, xây dựng cảnh quan trường lớp và đề ra những giải pháp để thực hiện trong năm học 2018 - 2019

và cuối cùng là các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia kí cam kết và đăng kí thi đua khen thưởng trong năm học 2018 - 2019.