Năm học 2020 - 2021 trường PTDTBT TH Nậm Sài tiếp tục thực hiện mô hình trường bán trú. Học sinh các thôn xa 100% các em về học tập tại điểm trường chính. Thôn Nậm sang 100% các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 đều về học tập tại điểm trường chính. Thôn Nậm nhìu, Nậm Ngấn 100% các em học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 đều về học tập tại điểm trường chính.

Năm học 2020 - 2021 nhà trường có 59 học sinh bán trú từ lớp 1 đến lớp 5 của 3 thôn Nậm Nhìu, Nậm Ngấn, Nậm sang: Trong đó lớp 1: 4 học sinh; Lớp 2: 9 học sinh; Lớp 3: 12 học sinh; Lớp 4: 19 học sinh; Lớp 5: 15 học sinh. 

Các em học sinh học tập và ở tại trường cuối tuần mới về với gia đình. Trong tuần các em được thực hiện các hoạt động do Ban quản lí bán trú tổ chức. Ban ngày tham gia các hoạt động học tập trên lớp, vui chơi giải trí, văn nghệ , thể dục, thể thao. Buổi tối tham gia hoạt động học tập rèn kĩ năng ...

Hình ảnh học tập buổi tối môn Tin học của các em học sinh bán trú lớp 4,5

Trong tuần vào các buổi tối theo lịch của nhà trường các em được tham gia các hoạt động như học tập văn hóa trên lớp, tổ chức các câu lạc bộ như cờ vua, văn nghệ và một tuần tổ chức sinh hoạt bán trú một lần.

 

Hình ảnh các em học tập soạn thảo văn bản trên máy tính

Khi các em được về trường chính thì 100% các em học sinh lớp 3 đến lớp 5 đều được học tập các môn như ngoại ngư, tin học tại trường chính. Đối với lớp 1,2 năm học 2020 - 2021 nhà trường đã tổ chức dạy học bộ môn ngoại ngữ, Tin học mỗi tuần 1 tiết cho các em làm quen dần.

  

Hình ảnh các bạn đang tham gia học tập.