Ngày 24/8/2018 trường Tiểu học Nậm Sài đã tổ chức họp phụ huynh có học sinh tham gia ở nội trú tại trường. Nhà trường đã triển khai một số nội dung như chế độ chính sách, công tác chăm sóc, học tập tại trường. Đã được đông đảo phụ huynh học sinh ủng hộ và nhất trí cao.

Hướng tới chủ đề năm học 2018 - 2019  "Vì học sinh thân yêu - Xây dựng trường học kỉ cương văn hóa - Chất lượng giáo dục thực chất" Nhà trường đã quyết tâm khác phục mọi khó khăn về CSVC để đưa học sinh lớp 3, 4, 5 ở các thôn lẻ về trường chính để học tập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường trong năm học 2018 - 2019. Với quyết tâm như vậy ngay từ đầu năm  ngày 24 tháng 8 năm 2018 nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh có học sinh tham gia ở nội trú tại trường.

Đ/c Đinh Văn Triển Hiệu trưởng nhà trường triển khai  công tác ban trú trước toàn thể phụ huynh học sinh.

Năm học 2018 - 2019 số học sinh bán trú tại trường của 3 khối là 62 em học sinh từ lớp 3 đến lớp 5. Với 37 học sinh ở thôn Nậm Ngấm, 13 học sinh ở thôn Nậm sang và 12 em học sinh ở thôn Nậm Nhìu.

Đ/c Lù Thị Khen Nhân Viên phụ trách an toàn thực phẩm, ăn uống ... triển khai những chế độ chính sách mà học sinh được hưởng như tiền ăn, gạo ...

Hinh ảnh các bậc phụ huynh tham gia buổi họp

Trong buổi họp có sự tham gia của các phụ huynh và GVCN lớp có học sinh bán trú.