• Điện thoại: 
 • Email: lci-sapa-thnamsai@edu.viettel.vn
 •  Địa chỉ: Sa Pa - Lào Cai
 • Phạm Kim Luận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bô - Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0354263386
  • Email:
   namsaisapa@gmail.com
 • Vũ Thị Thuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0961419305
  • Email:
   daovuhuyenphuong2013@gmail.com
 • Phạm Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0974845182
  • Email:
   tuanhungsapa@gmail.com
 • Lại Quốc Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPT
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0353576266
  • Email:
   laiquocvuong.1@gmail.com
 • Phạm Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TP.CM
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0974845182
  • Email:
   tuanhungsapa@gmail.com
 • Đào Thị Vê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - UV
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976047302
  • Email:
   daove79namsai@gmail.com
 • Hoàng Ngọc Luyển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - UVBCHCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   063192787
  • Email:
   ngocluyen7171@gmail.com
 • Hoàng Thị Tuyết Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - UVBCHCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01659182660
  • Email:
   hoangnhungthns@gmail.com
 • Vũ Đức Nghiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - UVBCHCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985246125
  • Email:
   vunghiemyb@gmail.com
 • Ngô Thị Thùy Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - P.CTCĐCS
  • Điện thoại:
   0988920216
  • Email:
   dungcoi8884@gmail.com
 • Phạm Kim Luận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   063096570
  • Email:
   namsaisapa@gmail.com
 • Vũ Thị Thuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng - CTCĐCS
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   060904329
  • Email:
   daovuhuyenphuong2013@gmail.com
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Tháng 12 : 36
Tháng trước : 1.291